PRIVACY POLICY

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Ilse Brul verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Ilse Brul en/of omdat u deze zelf aan Ilse Brul verstrekt.

Ilse Brul kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:
– informatie die u aan Ilse Brul verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke
   transactie.
– informatie die u aan Ilse Brul verstrekt via contactformulieren of externe downloads
   zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over de
   services van Ilse Brul op te vragen.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Ilse Brul verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Ilse Brul uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en om u relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie en aanbiedingen over diensten of producten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Ilse Brul bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Ilse Brul verstuurt een aantal malen per jaar een nieuwsbrief aan het door u opgegeven mailadres. Mocht u dit niet langer op prijs stellen dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven, uw gegevens worden dan niet bewaard. Dit geldt ook voor het versturen van post aan het door u opgegeven adres.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Ilse Brul verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ANDERE WEBSITES

De website van Ilse Brul bevat links naar andere websites. Dit kunnen klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Het privacybeleid van Ilse Brul is alleen van toepassing op de website van Ilse Brul. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Ilse Brul maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Ilse Brul. Ilse Brul reageert zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Ilse Brul neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ilse Brul verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik neem dan contact op.

CONTACT

Als u contact wilt opnemen met Ilse Brul over een aspect van het privacybeleid gebruikt u dan dit emailadres: info@ilsebrul.nl

Laatst bijgewerkt: januari 2019